માધાપરના વૃદ્ધ મહિલા કોરોના સામેનો જંગ જીત્યા : લખપતની મહિલા દર્દીનો રિપોર્ટ ફરિ પોઝિટીવ

ભુજ : કોરોના વાયરસના કચ્છમાં 6 પોઝિટિવ કેસો નોંધાઇ ચૂક્યા છે. જેમાં એક માધાપરના એક વૃદ્ધનો મૃત્યુ થયો છે. આજે માધાપરના મૃતકના પત્નીનો સતત બીજો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તેઓ કોરોના સામેનો જંગ જીતી ચુક્યા છે. સંભવત આજે તેઓને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવશે. હવે કચ્છમાં એક્ટીવ કેસની સંખ્યા 4 છે. તો કચ્છ કોરોનાના પ્રથમ દર્દી લખપતની…

Exemption In LockDown From 20th April

27 days of lockdown have been completed. There will be some concessions from Monday so that people can have some facilities to meet their daily needs. In the infographic, information about what services or activities will be allowed in the meantime and what rules to keep in mind is presented. The central government has come…

Two positive corona cases were reported in Kutch

Bhuj: Corona virus has remained unchanged in Kutch even after the Koran virus has spread throughout Gujarat. Details of two more cases have been registered in Bhuj. Three positive cases have been reported, out of which three cases are in the middle, of which one has died while both have died. According to DDO Prabhu…